EU projekti i sport

Prema zvaničnim podacima od 1996. godine EU je uložila preko 3,5 milijardi eura u obnovu, reformu javne uprave, vladavinu prava, održivu privredu, poljoprivredu i druge ključne oblasti u BiH.

Programi prekogranične saradnje

Evropska unija posjeduje mnoštvo instrumenata finansijske pomoći, dok je u BiH najsveobuhvatniji instrument pretpristupne pomoći, poznat kao IPA fond.

Programi prekogranične saradnje se sprovode uz pomoć IPA sredstava, te imaju za cilj da pomognu u riješavanju zajedničkih izazova pograničnih regija i doprinose smanjenju društvene i ekonomske nejednakosti pograničnih područja. U svakom programu prekogranične saradnje definisani su prioriteti i mjere za pripadajuće programsko područje. Primjera radi, neki od prioriteta su: zaštita životne sredine, jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja, podsticanje turizma i zaštita kulturnog naslijeđa u programskom području.

U budžetskom periodu EU 2014- 2020, Bosna i Hercegovina učestvuje u tri programa prekogranične saradnje, dva bilateralna (BiH-Crna Gora i Srbija-BiH) i jednom trilateralnom (Hrvatska-BiH-Crna Gora).

Da biste učestvovali u programima prekogranične saradnje, potrebno je da pažljivo iščitate programski vodič koji se nalazi na web stranicama programa prekogranične saradnje i pažljivo pratite upute:

Važne informacije:
 • U programima prekogranične saradnje organizacije/institucije iz BiH mogu biti nosioci/aplikanti projektnih prijedloga
 • U svakom programu je neophodno izdvojiti sredstva za sufinansiranje projekata
 • U programima prekogranične saradnje partnerstva sa organizacijama/institucijama u državama prekogranične saradnje se moraju obezbijediti
 • Sve projektne aktivnosti se moraju realizovati na teritoriji koja je obuhvaćena programom

Erasmus + sport program

Drugi program finansiran od strane Evropske Unije je Erasmus + program. Ovim finansijskim sredstvima koji su namijenjeni obrazovanju, kulturi, audiovizualnoj djelatnosti, sportu, građanstvu i volontiranju.upravlja Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA).

Erasmus+ je program EU-a u područjima obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta za razdoblje 2014-20201 . Područja obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta mogu znatno pridonijeti rješavanju glavnih društveno-gospodarskih izazova s kojima će se Europa suočavati do kraja desetljeća te provedbi europskog političkog programa za rast, radna mjesta, jednakost i socijalno uključivanje.

U okviru programa Erasmus+ provode se sljedeće aktivnosti:

 • KLJUČNA MJERA 1. – MOBILNOST POJEDINACA
 • KLJUČNA MJERA 2. – SURADNJA ZA INOVACIJE I RAZMJENA DOBRE PRAKSE
 • KLJUČNA MJERA 3. – PODRŠKA ZA REFORMU POLITIKE
 • AKTIVNOSTI PROGRAMA JEAN MONNET
 • SPORT

U nastavku više informacija o akciji SPORT u okviru Erasmus + programa

Sljedeće aktivnosti se sprovode u okviru akcije SPORT:

 • zajednička partnerstva
 • mala zajednička partnerstva
 • neprofitna evropska sportska događanja

Programom Erasmus+ nastoje se ostvariti sljedeći posebni ciljevi u području sporta:

 • ukloniti prekogranične prijetnje integritetu sporta, kao što su doping, namještanje utakmica i nasilje te sve vrste nesnošljivosti i diskriminacije
 • promovisati i podržavati dobro upravljanje u sportu i dualne karijere sportista
 • većim učešćem u sportu i jednakim pristupom sportu za sve promovisati volonterske aktivnosti u sportu te socijalnu uključenost, jednake mogućnosti i osviještenost o važnosti FIZIČKE aktivnosti koja pozitivno utječe na zdravlje.

Kako je predviđeno Uredbom o osnivanju programa Erasmus+, naglasak će biti na amaterskim sportovima.

Očekuje se da će aktivnosti u području sporta utjecati na razvoj evropske dimenzije u sportu stvaranjem, razmjenom i širenjem iskustava i znanja o različitim problemima koji utječu na sport na evropskoj razini.

Naposljetku, sportski projekti koji se podupiru u okviru programa Erasmus+ trebali bi dovesti do povećanja učešća u sportu, veće fizičke aktivnosti i više volontiranja.

Konkretno, trebali bi dovesti do:

 • većeg znanja i svijesti o sportu i fizičkoj aktivnosti u zemljama učesnicima programa
 • jačanja svijesti o ulozi sporta u promociji socijalnog uključivanja, jednakih mogućnosti i fizičke aktivnosti koja povoljno utječe na zdravlje
 • pojačane saradnje među ustanovama i organizacijama aktivnima u području sporta i fizičke aktivnosti
 • boljeg učešća u sportskim i ostalim važnim organizacijama iz različitih zemalja učesnica programa u pojačanim mrežama
 • bolje razmjene dobre prakse.

Očekuje se da će se aktivnostima u području sporta doprinijeti sprovedbi Evropske sedmice sporta, a to je inicijativa koju je pokrenula Komisija radi promocije sporta i fizičke aktivnosti u Evropskoj uniji, uzimajući u obzir smanjenje stopa učestvovanja.

Evropska sedmica sporta planira se održati u skladu sa sljedećim konceptom: službeno otvaranje, najvažnije događanje i pet fokusnih dana od kojih će svaki imati različitu temu: obrazovanje, radna mjesta, otvoreni prostor, sportski klubovi i fitness centri. Među ostalim aktivnostima, Evropskom sedmicom sporta podsticat će se organizacija prekograničnih aktivnosti podizanja svijesti.

Od 2017. godine Evropska sedmica sporta održavat će se od 23. do 30. septembra.

Važne informacije:
 • U Erasmus + sport programu samo organizacije/institucije država članica EU mogu učestvovati kao nosioci projektnih prijedloga
 • Institucije/organizacije iz Bosne i Hercegovine mogu učestvovati samo kao partnerske organizacije
 • Neophodno je izdvojiti sredstva za sufinansiranje projektnih prijedloga
 • Da bi se učestvovalo u ovom programu neophodno je da se organizacija/institucija registruje putem portala za finansiranje i tendere https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Funding & tender opportunities Portal

Kako bi se mogla registrovati na Portalu za finansiranje i tendere, osoba koja predstavlja organizaciju (ili neformalnu skupinu mladih ljudi) mora izvršiti sljedeće korake:

Organizacija/skupina mora samo jednom registrovati. Nakon završetka registracije, organizacija/skupina će dobiti Identifikacijsku oznaku učesnika (PIC). Zahvaljući PIC-u, koji je jedinstven broj i neophodna je za prijavu prijedloga, organizacija/skupina može popuniti prijavne obrasce na jednostavniji način (tj. nakon upisivanja PIC-a na obrazac, podaci koje je skupina/organizacija unijela fazi registracije automatski će se prikazati na obrascu).

Pogledajte kratki informativni video

Drugi dostupni EU programi:

Sign up for Olympic Committee of Bosnia and Herzegovina Newsletter