Komisije Olimpijskog komiteta BiH

Komisija za vrhunski sport OK BiH

 • Prof.dr Amel Mekić, predsjednik
 • Prof. dr Amel Kapo, potpredsjednik
 • Miro Klepić, potpredsjednik
 • Prof. dr Slavenko Likić
 • Prof. dr Dalibor Stević
 • Dr Marin Ćorluka
 • Mr.sci Adnan Džumhur
 • Dragomir Čabrilo
 • Anes Alić
 • Ranko Primorac
 • Mirsad Ćosić
 • Sulejman Begović
 • Nikola Stanković

Zdravstvena komisija OK BiH

Zdravstvena komisija OK BiH je prema Izvršnom komitetu OK BiH nadležna da daje preporuke i mišljenja sa ciljem unaprijeđenja prevencija od povreda i zaštite zdravlja potencijalnih i evidentnih kandidata BiH olimpijskih timova, preporuke i mišljenja sa ciljem unaprijeđenja zdravstvene zaštite i saradnje OK BiH sa tijelima i organima MOK-a, EOK-a, ENGSO-a, WADA-e, ANOC-a, i drugim asocijacijama nacionalnih olimpijskih komiteta, da učestvuje u izradi Strategije iz domena zdravstvene zaštite i prevenciji od povreda BiH olimpijskih timova, i druge nadležnosti koje su definisane Poslovnikom o radu Zdravstvene komisije OK BiH.

Članovi: 

 • Prim.dr Taib Delić, predsjednik
 • Prof. dr Šekib Sokolović
 • Dr Semin Bećirbegović
 • Dr Anes Talović
 • prof.dr Ervin Sejdić
 • Dr Damir Čelik
 • Dr Marko Ostojić
 • Dr Dženan Jahić
 • Mr.sci.dr Branislav Lalić
 • Mr.sci Edin Krupalija
 • Mr.sci.dr Nihad Selimović, predstavnik IK OK u Komisiji

  Sign up for Olympic Committee of Bosnia and Herzegovina Newsletter