Neovisna tijela OK BiH

Nadzorni odbor OK BIH

Nadzorni odbor Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine tijelo je OK BiH koje nadzire djelatnost OK BiH, provjerava zakonitosti u radu i materijalno-finansijskom poslovanju u OK BiH i vrši nadzor nad izvršavanjanjem odluka i zaključaka Generalne skupštine OK BiH i Izvršnog komiteta OK BiH, te i sprovodi provjere pridržavanja utvrđenih normi i akata OK BiH, i poštivanja ovog Statuta. 

 • Enco Bukovac, predsjednik
 • Suad Kaknjo, član
 • Vladimir Lucic, član

  Sud časti i sportske arbitraže OK BiH

  Sud časti i sportske arbitraže osnovano je kao samostalno i nezavisno tijelo. Kao Sud sportske arbitraže i najveći autoritet u sportu u Bosni i Hercegovini odlučuje o zahtjevu za vanredno preispitivanje odluka SSBiH protiv kojih su iscrpljena, ili ne postoje, druga sredstva pravne zaštite, te obavlja druge poslove utvrđene ovim Statutom, pravilnikom o postupku i drugim aktima OK BiH i Suda časti i sportske arbitraže. 

  Sud časti i sportske arbitraže daje i pravna mišljenja iz ovog domena na zahtjev Izvršnog komiteta OK BiH. Kao Sud časti rješava sporove u vezi sa povredom Statuta, Olimpijske povelje od strane pojedinca, kao i u slučajevima narušavanja digniteta OK BiH, nedoličnog ponašanja člana Generalne skupštine OK BiH, Predsjedništva OK BiH, Izvršnog komiteta OK BiH ili nekog od profesionalnih lica na radu u OK BiH te u slučajevima sukoba interesa u OK BiH. 

  • Jasmin Baković, predsjednik
  • Zoran Palameta, potpredsjednik
  • Prof.dr Miroslav Gavrić, član
  • Luka Jurić, član
  • prof.dr Dino Mujkić, član

  Komisija za anti-doping kontrolu OK BiH

  • Marinko Božić, predsjednik
  • Vladimir Kezunović, član
  • Namik Omerović, član

  Komisija Olimpijaca

  • prof.dr Amel Mekić, predsjednik
  • Marko Rudić, potpredsjednik
  • Kemal Mešić, potpredsjednik
  • Hamza Alić, član
  • Amel Tuka, član
  • Nedžad Fazlija, član
  • Larisa Cerić, član
  • Tatjana Đekanović, član
  • Maja Jokanović, član
  • Žana Novaković, član

  Sign up for Olympic Committee of Bosnia and Herzegovina Newsletter