Inkluzija kroz sport za djecu sa poteškoćama u razvoju

Specijalna olimpijada u BiH počela je uspješno sa implementacijom projekta Inkluzija kroz sport za djecu sa poteškoćama u razvoju. Projekat je finansiran od strane EEA I FONDA NORVEŠKIH GRANTOVA ZA REGIONALNU SARADNJU. Kroz ovaj projekat i Specijalna Olimpijada u BiH doprinosi stvaranju boljih uslova i inkluzivnijeg društva za djecu sa poteškoćama u razvoju.

„Jako sam zadovoljna i zahvalna što je Specijalna olimpijada u BiH prepoznata i što nam je pružena mogućnost da budemo jedan od partnera na ovom projektu. U dosadašnjem radu smo uradili puno na polju inkluzije kroz sport a kroz ovaj projekat ne samo da ćemo raditi na inkluziji već ćemo obrazovat i porodice, lokalne zajednice, trenere, studente, kako bi stvorili uslove za održiv inkluzivni program u Bosni i Hercegovini. Održali smo edukacije o potrebama inkluzije i inkluzivnom sportskom programu u Sarajevu i Banjaluci na kojima su prisustvovali srednjoškolci, studenti, sportisti kao i treneri.“, ističe izvršna direktorica SOBiH, Prof. dr Kada Delić Selimović .

Preko 200 miliona osoba sa intelektualnim poteškoćama (IP) u svijetu se suočava sa stigmom i izolacijom.

Projekat uključuje više od 5 200 djece na 80 lokacija u 55 gradova, uključeno će biti 520 trenera i organizovat će se skoro 350 takmičenja, 150 porodičnih zdravstvenih foruma i uključit će se 6 620 članova porodica u sve događaje (sportske događaje, treninge, porodične forume).

Specijalna Olimpijada u Bosni i Hercegovini je počela sa programom treninga i inkluzivnih takmičenja, dok je u pripremi novi ciklus porodičnih zdravstvenih foruma. Zajedno sa saradnicima u BiH okupit će više od 5 000 djece sa i bez poteškoća sa sportskim aktivnostima kroz organizaciju treninga i takmičenja.

Projekt se fokusira na integriranu igru za djecu i nudi rješenje za socijalnu isključenost kada su djeca s IP odvojena u posebnim školama. Razvija motoričke sposobnosti, jer djeca s IP koja sudjeluju u SO razvijaju dvostruko brže motoričke sposobnosti od djece koja nisu sudjelovala. Korisnicima pruža socijalne i emocionalne vještine koje im pomažu u školi. Djeci i većoj zajednici pruža priliku da nauče o IP i postanu inkluzivniji.

#specijalnaolimpijada #BiH #inkluzijakrozsport #workingtogetherforaninclusiveeurope

Prijavite se na newsletter Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine