Novosti i korisne informacije

Novosti

Prekogranična saradnja

CBC BiH - MNE

MOGUĆNOST ZA IZGRADNJU KAPACITETA: RAZVOJ PROJEKATA I PISANJE KONCEPT NOTE (OBUKA)

Pozivaju se svi potencijalni aplikanti Trećeg poziva za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020 da sudjeluju na treningu o izgradnji kapaciteta za izradu projektnih ideja i pripremi sažetaka projekta (koncept note).

https://cbc.bih-mne.org/2020/07/mogucnost-za-izgradnju-kapaciteta-razvoj-projekata-i-pisanje-koncept-note-obuka/

CBC HR-BA-ME

Dobre vijesti za trenutne i buduće projektne partnere - Interreg IPA CBC Programme Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro će nastaviti sa svojim programom u periodu 2021-2027. 

Osam tematskih prioriteta koji su bili definisani u programu za 2014-2020 će se u novom programu sprovoditi kroz pet ciljeva:

 • Pametnija Evropa – inovativna i pametna ekonomska transformacija;
 • Zelenija Evropa sa manjom emisijom ugljika;
 • Povezana Evropa – Mobilnost i informacijsko-komunikacijska tehnologija;
 • Društvenija Evropa– implementacija Evropskog stuba o društvenim pravima;
 • Evropa bliža građanima – održivi i integrisani razvoj urbanih, ruralnih i obalnih područja kroz lokalne inicijative

ERASMUS +

Od 2017. godine, Erasmus + program svake godine organizuje trodnevni događaj za sve učesnike i korisnike programa diljem svijeta.

Šta su #ErasmusDays?

Osmišljeni za potrebu obilježavanja 30 godina postojanja Erasmus + programa, #ErasmusDays su postala veliki Evropski događaj kojim se obilježava mđunarodna mobilnost i međukulturalna razmjena.

Erasmus+ učesnici, korisnici, alumni, organizacije i Nacionalne agencije organizuju lokalne događaje kako bi građani, mediji i oni koji kreiraju politike naučili više o Erasmus + programu i velikom broju projekata koji su podržani ovim programom.

#ErasmusDays su odlična prilika promocije projekata, njihovih rezultata i učinkovitosti.  

Četvrta edicija #ErasmusDays 2020 će se održati 15, 16 i 17 oktobra. Prošle godine organizovano je 3 995 događaja diljem država u Evropi.

Ove godine, zbog Covid-19 pandemije #ErasmusDays su prilika da se prenese snažna poruka jedinstva i pozitivan stav oporavka EU građana.  

Korisne informacije

Programi prekogranične saradnje

U budžetskom periodu EU 2014- 2020, Bosna i Hercegovina učestvuje u tri programa prekogranične saradnje, dva bilateralna (BiH-Crna Gora i Srbija-BiH) i jednom trilateralnom (Hrvatska-BiH-Crna Gora).

Da biste učestvovali u programima prekogranične saradnje, potrebno je da pomno iščitate programski vodič koji se nalazi na web stranicama programa prekogranične saradnje i pažljivo pratite upute:

Važne informacije:

 • U programima prekogranične saradnje organizacije/institucije iz BiH mogu biti nosioci/aplikanti projektnih prijedloga
 • U svakom programu je neophodno izdvojiti sredstva za sufinansiranje projekata
 • U programima prekogranične saradnje partnerstva sa organizacijama/institucijama u državama prekogranične saradnje se moraju obezbijediti
 • Sve projektne aktivnosti se moraju realizovati na teritoriji koja je obuhvaćena programom

Erasmus + sport program

Erasmus+ je program EU-a u područjima obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta za razdoblje 2014-2021 . Područja obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta mogu znatno pridonijeti rješavanju glavnih društveno-privrednih izazova s kojima će se Evropa suočavati do kraja desetljeća te sprovdbi evropskog političkog programa za rast, radna mjesta, jednakost i socijalno uključivanje.

U okviru programa Erasmus+ provode se sljedeće aktivnosti:

 • KLJUČNA MJERA 1. – MOBILNOST POJEDINACA
 • KLJUČNA MJERA 2. – SURADNJA ZA INOVACIJE I RAZMJENA DOBRE PRAKSE
 • KLJUČNA MJERA 3. – PODRŠKA ZA REFORMU POLITIKE
 • AKTIVNOSTI PROGRAMA JEAN MONNET
 • SPORT

U nastavku više informacija o akciji SPORT u okviru Erasmus + programa

Sljedeće aktivnosti se sprovode u okviru akcije SPORT:

 • zajednička partnerstva
 • mala zajednička partnerstva
 • neprofitna evropska sportska događanja

Programom Erasmus+ nastoje se ostvariti sljedeći posebni ciljevi u području sporta:

 • ukloniti prekogranične prijetnje integritetu sporta, kao što su doping, namještanje utakmica i nasilje te sve vrste nesnošljivosti i diskriminacije
 • promovisati i podržavati dobro upravljanje u sportu i dualne karijere sportista
 • većim učešćem u sportu i jednakim pristupom sportu za sve promovisati volonterske aktivnosti u sportu te socijalnu uključenost, jednake mogućnosti i osviještenost o važnosti fizičke aktivnosti koja pozitivno utječe na zdravlje.

Kako je predviđeno Uredbom o osnivanju programa Erasmus+, naglasak će biti na amaterskim sportovima.

Evropska sedmica sporta planira se održati u skladu sa sljedećim konceptom: službeno otvaranje, najvažnije događanje i pet fokusnih dana od kojih će svaki imati različitu temu: obrazovanje, radna mjesta, otvoreni prostor, sportski klubovi i fitness centri. Među ostalim aktivnostima, Evropskom sedmicom sporta podsticat će se organizacija prekograničnih aktivnosti podizanja svijesti.

Od 2017. godine Evropska sedmica sporta održavat će se od 23. do 30. septembra.

Važne informacije:

 • U Erasmus + sport programu samo organizacije/institucije država članica EU/programske zemlje mogu učestvovati kao nosioci projektnih prijedloga
 • Institucije/organizacije iz Bosne i Hercegovine mogu učestvovati samo kao partnerske organizacije
 • Neophodno je izdvojiti sredstva za sufinansiranje projektnih prijedloga
 • Da bi se učestvovalo u ovom programu neophodno je da se organizacija/institucija registruje putem portala za finansiranje i tendere https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

  Prijavite se na newsletter Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine