Generalni sekretari

Doc. dr Said Fazlagić

Doc. dr Said Fazlagić

Generalni sekretar (2010 - ) Više
Sejdalija Mustafić

Sejdalija Mustafić

Generalni sekretar (1997 - 2007)
Izudin Filipović

Izudin Filipović

Generalni sekretar (1992 - 1997)

Međunarodni odnosi i projekti

Dejana Planinčić

Dejana Planinčić

viši stručni saradnik za sport, međunarodne odnose i projekte
Lana Grgić

Lana Grgić

viši stručni saradnik za međunarodne odnose i projekte

Služba za finansije

Jasmin Hodžić

Jasmin Hodžić

viši stručni saradnik za finansije i marketing

Administrativno-tehnička služba

Samra Jurišić

Samra Jurišić

BA, viši referent za administrativno-tehničke poslove i evidenciju
Suada Ramić

Suada Ramić

referent za protokol i administrativno-tehničke poslove
Mersiha Sarač

Mersiha Sarač

kurir - higijeničar

Bivši uposlenici

Prijavite se na newsletter Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine