O nama

Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine (OK BiH) je krovna sportska organizacija Bosne i Hercegovine osnovana 4. juna 1992. godine i priznat od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK) 24. septembra 1993. godine. OK BiH član je MOK-a i obavezan je poštovati principe i odredbe Olimpijske povelje, Etičkog kodeksa MOK-a i Svjetskog antidoping kodeksa, odluka MOK-a kao najvišeg tijela Olimpijskog pokreta. OK BiH upisan je u Registar Udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine u skladu sa odredbama Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH" br: 27/08, 102/09 i 66/16) i Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br: 32/01, 42/03, 63/08, 76/11 i 94/16) Sjedište OK BiH je u Sarajevu, Alipašina bb (Zetra).

Ciljevi i djelatnosti OK BiH:

 1. Širenje i afirmiranje principa olimpijskog pokreta i etičkih normi u sportu. 
 2. Briga i zaštita simbola i obilježja Međunarodnog olimpijskog komiteta u Bosni i Hercegovini. 
 3. Predstavljanje sporta Bosne i Hercegovine u Međunarodnom olimpijskom komitetu i odgovarajućim međunarodnim sportskim asocijacijama. 
 4. Organizacija i rukovođenje aktivnosti nastupa sportista Bosne i Hercegovine na Olimpijskim igrama i drugim zvaničnim međunarodnim takmičenjima. 
 5. Učešće ekipa i pojedinaca na drugim međunarodnim takmičenjima pod okriljem MOK-a, ANOK-a, EOK-a i ICMG-a. OK BiH je odgovoran za ponašanje članova svoje delegacije. 
 6. Podsticanje, praćenje i unapređenje sporta u Bosni i Hercegovini. 
 7. Učestvovanje u ostvarivanju politike razvoja sporta u Bosni i Hercegovini. 
 8. Predlaganje programa od javnog interesa u sportu. 
 9. Učešće u izradi Strategije. 
 10. Osigurava poštivanje i provođenje Olimpijske povelje. 
 11. Poduzima mjere protiv svakog oblika diskriminacije i nasilja u sportu na osnovu rasne, etničke, vjerske, političke, spolne ili druge pripadnosti. 
 12. Radi na održavanju dobrih i kooperativnih odnosa sa nadležnim organima svih nivoa vlasti u BiH na način da štiti autonomiju OK BiH i opire se svim oblicima pritisaka, uključujući i one političke, vjerske ili ekonomske prirode, koji ga mogu sprečavati u poštivanju Olimpijske povelje. 
 13. Kandidira organizatora Olimpijskih igara, svjetskog ili evropskog prvenstva ili drugog sportskog takmičenja u disciplinama olimpijskih sportova. 

Ostali ciljevi i djelatnosti OK BiH su detaljno definisani u Statutu OK BiH.

Prijavite se na newsletter Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine