Generalna skupština OK BiH

Generalna skupština Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine je vrhovni organ u okviru čijih nadležnosti Skupština:

 1. Donosi i usvaja Statut;
 2. Učestvuje u izradi Strategije razvoja sporta u BiH;
 3. Usklađuje aktivnosti sportskih saveza olimpijskih sportova na ostvarivanju Strategije razvoja sporta u BiH;
 4. Utvrđuje i predlaže nadležnim organima programe od općeg interesa u sportu;
 5. Donosi odluke o učlanjenju u međunarodne sportske i nedržavne asocijacije od interesa za OK BiH i BiH sport;
 6. Verifikuje uspostavljanje odnosa sa drugim Olimpijskim komitetima;
 7. Odlučuje o isticanju kandidature za organizaciju Olimpijskih igara, Mediteranskih igara i drugih višesportskih natjecanja za koje je potrebno donijeti odluku, uz prethodno pribavljenu saglasnost nadležnog ministarstva BiH;
 8. Odlučuje o verifikaciji svojih članova, izboru Predsjedništva OK BiH, članova Izvršnog komiteta OK BiH, članova Nadzornog odbora OK BiH i članova Vijeća sportske arbitraže OK BiH;
 9. Odlučuje o statusu svojih članova – učlanjenju, sankcijama i prestanku članstva;
 10. Odlučuje o spajanju, podjeli i prestanku rada OK BiH;
 11. Odlučuje o osnivanju Olimpijske akademije BiH i Olimpijskog muzeja;
 12. Osniva posebne komisije za izvršavanje određenih zadataka;
 13. Donosi godišnje i višegodišnje planove i programe javnih potreba sporta na državnom nivou te izvještaje o izvršenju programa i potrošenim finansijskim sredstvima;

I druge poslove jasno definisane Statutom OK BiH.

U punopravno članstvo Generalne skupštine OK BiH ulaze predstavnici olimpijskih sportova čiji su strukovni savezi oformljeni i djeluju na području BiH, 2 predstavnika iz stalne Komisije olimpijaca, 12 istaknutih vrhunskih sportista i sportskih radnika. U članstvo Generalne skupštine OK BiH mogu ući i predstavnici neolimpijskih sportova, ali bez prava glasa pri donošenju odluka.

Aktuelni članovi

Delegirani predstavnici saveza u Generalnoj skupštini OK BiH sa pravom glasa (44):

 • prof. dr Goran Bošnjak
 • Brane Srdić
 • Vladimir Kuvelja
 • Edin Krupalija
 • Enes Peštek
 • Vico Zeljković
 • Jasmin Selmanagić
 • Adamir Raščić
 • prof.dr Izet Rađo
 • prof.dr Branislav Crnogorac
 • Nikola Stanković
 • Vladimir Kezunović
 • Nihad Selimović
 • Alija Fatić
 • Goran Raca
 • Sead Krupalija
 • Mensur Sinanović
 • Senad Omanović
 • Namik Omerović
 • prof. dr Dino Mujkić
 • Jasmin Kazazović
 • Vladimir Lučić
 • Mirsad Ćatić
 • Mirsad Pajević
 • Momčilo Bodiroga
 • August Orlović
 • Ivan Brkić
 • Mujo Gec
 • Ivan Lakić
 • Filip Šimunović
 • Kemal Mešić
 • Tatjana Đekanović
 • prof. dr Milanko Mučibabić
 • Marijan Kvesić
 • Milutin Popović
 • Tomislav Cvitanušić
 • Slobodan Grahovac
 • Zdenko Klepić
 • Neven Rašić
 • Nada Kujundžić
 • prof. dr Siniša Kovač
 • Kornelija Leko
 • Arijana Jaha
 • Marko Sikima

Bez prava glasa (8):

 • Mate Grubišić
 • Miroljub Kremenović
 • Bakir Mulahalilović
 • Zdravko Petrović
 • Kada Delić-Selimović
 • Šahovska unija BiH
 • Alen Halak
 • Davor Komšić
 • Nikolina Čolak

Prijavite se na newsletter Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine