EU projekti

Sportisti postaju socijalni poduzetnici! Razvijanje programa obuke socijalnog poduzetništva temeljenog na igrama za sportiste” SENTA

Trajanje projekta: 01.01.2019. – 31.03.2021.

SENTA Konzorcijum:

 1. Helse-og Idrettsforeingen (Norveška) - koordinator
 2. Fundacion Universitaria San Antonio (Španija) - partner
 3. National University of Physical Education And Sport of Bucharest (Rumunija) - partner
 4. European Network of Sport Education (Austrija) - partner
 5. Bulgarian Sports Development Association (Bugarska) - partner
 6. Nattional Olympic Committee of Bosnia and Herzegovina (BiH) - partner
 7. Love From The Inside Wellness Society (Kanada) - partner
 8. AfricaCO2e - Academy & Leadership Development Institute Brussels (Belgija) - partner

Cilj projekta: doprinijeti inovativnom pristupu društvenom poduzetništvu kroz inovativni plan i program treninga baziranog na gameficiation metodi u skladu sa potrebama talentiranih, vrhunskih i bivših sportista.

Projektne aktivnosti:

  Integracija elitnih sportista na tržište rada kroz valorizaciju transverzalnih kompetencija – ELIT-IN

  Trajanje projekta: 01.01.2018. – 31.12.2020.

  ELIT-in Konzorcijum:

  1. Universitat de les Illes Balears – Koordinator
  2. Centro sportivo italiano - partner
  3. Portuguese swimming federation - partner
  4. Fundaçao do sporto - partner
  5. ICSS Europe- partner
  6. Lietuvos sporto Federaciju Sajunga - partner
  7. Fundación Sevilla futbol club - partner
  8. Greater Manchester basketball club - partner
  9. Federación Andaluza de Natación - partner
  10. Olympic Committee of Bosnia and Herzegovina - partner
  11. Sport and Citizenship – partner
  12. University of Ljubljana Faculty of sports - partner

  Generalni cilj projekta:

  U cilju postizanja visokih performansi elitni sportisti su stekli i poboljšali tijekom svoje karijere niz osobnih vještina koje su neophodne za postizanje optimalnih profesionalnih performansi i koje se visoko cijene na tržištu rada. ELIT-IN projekat je fokusiran na promociju dualne karijere sportista pri čemu je akcentiran fokus na prepoznavanje transverzalnih kompetencija kod elitnih sportista.

  Specifični ciljevi:

  • Razviti priručnik o najboljim praksama valorizacije i prepoznavanja transverzalnih kompetencija ili životnih vještina vrhunskih sportista
  • Napraviti metodološki vodič za identifikaciju i prepoznavanje transverzalnih vještina koje su vrhunski sportisti usvojili kroz njihove sprotske karijere, kao i za potrebe tutorstva i njihovog vođenja prema punoj integraciji na tržište rada i u društvu
  • Napraviti i implementirati trening paket u polju transverzalnih vještina namijenjen za vrhunske sportiste. Trening će se bazirati na transverzalne vještine koje je teško usvojiti kroz sport, a koe su jako bitne u poslovnom svijetu
  • Razviti i realizovati dokument na Evropskom nivou koji će prepoznati organizacije koje aktivno rade u polju valorizacije transverzalnih vještina usvojenih od strane vrhunskih sportista tokom njihove karijere, a koji će im pomoći pri integraciji na tržište rada onda kada se povuku iz svoje sportske karijere
  • Doprinijeti umrežavanju i saradnji između obrazovcnih institucija i sportskih tijela za potrebe prepoznavanja kompetencija i kvalifikacija koje su neophosne vrhunskim sportistima u sklopu njihove neformalne edukacije, a kao dio njihove formalne edukacije
  • Obezbijediti održivost projektnih rezultata
  Projektne aktivnosti:

  Socijalna integracija kroz parasport – PARAINSPIRED!

  Trajanje projekta: 30.12.2018. – 30.09.2020.

  Konzorcij Parainspired:

  1. Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Srbija - Koordinator
  2. Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine, BiH - partner
  3. Opština Indjija, Srbija - partner
  4. Fond „Evropski poslovi” Autonomne pokrajine Vojvodine, Srbija – partner

  Projekat „Socijalna integracija kroz parasport – Parainspired!“ finansira se sredstvima Evropske unije u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina 2014-2020 uz podršku Ministarstva za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine.

  Glavni cilj projekta Parainspired je podrška društvenoj integraciji kroz podsticanje održivih sportskih razmjena, kako bi se povećalo učešće osoba sa invaliditetom u sportskim aktivnostima u pograničnom području Srbije i Bosne i Hercegovine.

  Aktivnosti Parainspired

  Nabavka sportske opreme:

  • 8 invalidskih kolica
  • 1 set za stoni tenis
  • 1 odbojkaški set

  Nabavka prevoznog sredstva (kombi)

  • Istraživanje
  • Izrada Edukacijskog materijala
  • Organizacija simpozija
  • Promotivni trening sa sportistima sa tjelesnim onesposobljenjem
  • Organizacija egzibicione utakmice

   Muzejske priče

   Koordinator: Gradska uprava Sarajevo

   Korisnik: Olimpijski komitet BiH

   Cilj projekta: Cilj projekta je da se kroz umrežavanje i digitalizaciju muzejskih sadržaja obogati muzejska ponuda sa područja grada Sarajevo i centralne Srbije, uz očuvanje kulturne i historijske baštine oba područja, te znatno povećanje broja posjeta stranih i domaćih turista muzejskim postavkama.

   Aktivnosti projekta:
   • Restauracija slika Olimpijskog muzeja
   • Nabavka audio/vizuelne opreme za potrebe digitalizacije Olimpijskog muzeja
   • Aplikacija Muzejske priče
   • Putujuće izložbe

   Naziv projekta: Edukacija sportaša u poduzetništvu – novi pristup Dvojnoj karijeri sportaša -  AtLETyC

   Trajanje projekta: 01.01.2016. – 30.06.2018.

   AtLETyC Konzorcijum:

   Austrija

   1. FH Joanneum– FHJ
   2. World University Service Austria - Wus
   3. Verein Karriere Danach – Kada

   Slovenija

   1. University of Ljubljana-Faculty of Sports – FSP
   2. Slovenian University Sport Association – Susa

   Italija

   1. University of Torino – UNITO
   2. Italian Culture And Sports Associations – AICS

   Litvanija

   1. Lithuanian Sports University – LSU
   2. Lithuanian Union Of Sports Federations – LSFS

   Mađarska

   1. Hungarian University of Physical Education – HUPE

   Bosna i Hercegovina

   1. Olimpijski Komitet Bosne i Herzegovine – OKBIH
   2. University of Sarajevo; Faculty of Sport and Physical Education - FASTO 

   Generalni cilj projekta:

   Cilj projekta AtLETyC (AtLETyC – Athletes Learning Entrepreneurship – a new Type of Dual Career Approach) je razvoj edukativnog materijala o poduzetništvu posebno namijenjenog za vrhunske sportaše s ciljem unapređenja edukacije i pristupa dvojnoj karijeri za sportaše. Trening će se, prema sistemu “Miješovitog učenja” sastojati od online i face-to-face modula. Također u sklopu implementacije projekta radit će se na nastavnom planu i programu poduzetništva  baziranom prema MOOC (Massive Open Online Courses) sistemu učenja, i posebno dizajniranom za potrebe vrhunskih sportaša.

   Specifični ciljevi:

   • Uspostaviti, implementirati i sprovoditi edukacijski program baziran na modulima t.j. inovativnom MOOC programu za elektronsko učenje, u raznim gradovima Evrope, uključujući Univerzitete i sportske organizacije kako bi unaprijedili e-učenje
   • Unaprijediti stručno/visoko obrazovanje u okviru Poduzetništva sportaša koji će biti ponuđeni u vidu modula
   • Postići dogovore koji će biti kreirani prema potrebama kao najbolja riješenja iznesena u EU vodiću za Dualne karijere sportaša 

   Opis projekta:

   Projektne aktivnosti:

   Implementacija

   Diseminacija i održivost

   Osiguranje kvalitete i evaluacija

   • A1       Potrebe edukacije i GAP analiza
   • A2       Uspostavljanje strategije
   • A3       Kreiranje plana i programa
   • A4       Kreiranje edukacijskog materijala
   • A5       Kreiranje MOOC-a
   • A6       Kreiranje evaluacijskog sistema
   • A7       Pilot trening
   • A8       Adaptacija Edukacijskog materijala prema evaluaciji i naučenim lekcijama
   • A9       Uspostavljenje i implementacija strategije za diseminaciju
   • A10     Kreiranje alata projektnog identiteta 
   • A11     Regulisanje Prava Intelektualnog vlasništva
   • A12     Kreiranje poslovnog plana i samoodrživosti uključujući i marketing
   • A13     Upravljanje kvalitetom
   • A14     Kreiranje i sprovedba evaluacije kvaliteta procesa i dobivenih rezultata
   • A15     Upravljanje projektom

    

   Naziv projekta: Kako voditi sportski klub do uspješne budućnosti SportGo

   Trajanje projekta: 01.01.2015. – 30.06.2017.

   SportGo Konzorcijum:

   1. Univerzitet u Ljubljani, Slovenija
   2. Univerzitet sporta Litvanija, Litvanija
   3. Univerzitet West Hungary, Mađarska
   4. WUS Austria, Austrija
   5. Udruženje sportskih saveza Litvanija, Litvanija
   6. Odbojkaško udruženje Styrian– Austrija
   7. Olimpijski komitet Slovenije, Slovenija
   8. Universidad de Alicante, Španija
   9. Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine, BiH
   10. Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Univerzitet u Sarajevu, BiH
   11. Hokejaški savez Španije, Španija
   12. Orijentiring savez Pokrajne Vas, Mađarska

   Cilj projekta:

   Implementacija SportGO projekta ima za cilj pružanje podrške sportskim klubovima tako što će osmisliti praktični program obuke kojim će se poboljšati vještine uposlenika amaterskih ili polu-profesionalnih klubova.

   • unapređenje mogućih struktura i implementacija isplativih upravljačkih struktura polu-profesionalnih i amaterskih klubova
   • podsticanje osnovnih sportskih aktivnosti kroz pružanje podrške menadžementu polu-profesionalnih i amaterskih klubova i uspostavljanju kvalitetnih uslova  za aktivne članove 
   • jačanje nacionalnih i regionalnih sportskih upravljačkih tijela uz veći broj edukativnih aktivnosti posebno osmišljenih za njihove članove, te povećanje kapaciteta u edukaciji predstavnika sportskih klubova 
   • razmjena znanja i knowhow u upravljanju i menadžmentu sportskih klubova, između visokoškolskih ustanova i sportskih klubova i obrnuto
   • unapređenje razvoja mlađih članova društva kroz “zdrave” sportske klubove koji aktivno podstiču edukaciju mladih

   Posebni ciljevi:

   • Razvoj inovativnih programa obuke koji će povećati upravljačke kapacitete amaterskih i polu-profesionalnih klubova.
   • Omogućiti regionalnim/državnim sportskim tijelima da ponude adekvatnu obuku svojim članovima amaterskih i polu-profesionalnih klubova po pitanju menadžmenta
   • Jačanje/razvoj upravljačkih vještina uposlenika amaterskih i polu-profesionalnih sportskih klubova kroz učestvovanje u programe obuke koji će se osmisliti ovim projektom
   • Poboljšati uslove aktivnih članova klubova koji budu učestvovali u testnoj fazi projekta

   Opis projekta

   Kako voditi sportski klub do uspješne budućnosti SportGo, je projekat koji se realizuje u sklopu Erasmus + Sport programa Evropske Unije. Za njegovu implementaciju odgovoran je konzorcij od 12 partnera, visokoškolskih institucija i nacionalnih sportskih organizacija. Za implementaciju projekta u Bosni i Hercegovini odgovorni su Fakultet sporta i tjelenog odgoja Univerziteta u Sarajevu i Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine.

   Tokom projektne implementacije SportGo realizovat će se 14 aktivnosti, koje će biti podijeljene u skladu sa projektnim obavezama, a to su: implementacija, monitoring, evaluacija i diseminacija.

   1. Potrebe edukacije i Gap analiza (analiza postojećeg stanja)
   2. Definisanje potrebnih vještina i strategija
   3. Priprema plana i programa edukacije
   4. Priprema edukativnog materijala za potrebe programa “ Uspješan menadžer polu-profesionalnog sportskog kluba”
   5. Kreiranje evaluacijskog sistema edukacije
   6. Implementacija testne faze
   7. Prilagođavanje edukativnog materijala prema izvještaju evaluacije i naučenih lekcija
   8. Postavljanje i implementacija strategije diseminacije
   9. Kreiranje alata projektnog identiteta
   10. Regulisanje Prava Intelektualnog vlasništva
   11. Kreiranje poslovnog plana i samoodrživosti uključujući i marketing
   12. Kreiranje i korištenje Priručnika o kvalitetu upravljanja
   13. Kreiranje i sprovedba evaluacije kvaliteta procesa i dobivenih rezultata
   14. Kreiranje strategije projektnog menadžmenta

    Prijavite se na newsletter Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine