EU projekti

Naziv projekta: Edukacija sportaša u poduzetništvu – novi pristup Dvojnoj karijeri sportaša -  AtLETyC

Trajanje projekta: 01.01.2016. – 30.06.2018.

AtLETyC Konzorcijum:

Austrija

 1. FH Joanneum– FHJ
 2. World University Service Austria - Wus
 3. Verein Karriere Danach – Kada

Slovenija

 1. University of Ljubljana-Faculty of Sports – FSP
 2. Slovenian University Sport Association – Susa

Italija

 1. University of Torino – UNITO
 2. Italian Culture And Sports Associations – AICS

Litvanija

 1. Lithuanian Sports University – LSU
 2. Lithuanian Union Of Sports Federations – LSFS

Mađarska

 1. Hungarian University of Physical Education – HUPE

Bosna i Hercegovina

 1. Olimpijski Komitet Bosne i Herzegovine – OKBIH
 2. University of Sarajevo; Faculty of Sport and Physical Education - FASTO 

Generalni cilj projekta:

Cilj projekta AtLETyC (AtLETyC – Athletes Learning Entrepreneurship – a new Type of Dual Career Approach) je razvoj edukativnog materijala o poduzetništvu posebno namijenjenog za vrhunske sportaše s ciljem unapređenja edukacije i pristupa dvojnoj karijeri za sportaše. Trening će se, prema sistemu “Miješovitog učenja” sastojati od online i face-to-face modula. Također u sklopu implementacije projekta radit će se na nastavnom planu i programu poduzetništva  baziranom prema MOOC (Massive Open Online Courses) sistemu učenja, i posebno dizajniranom za potrebe vrhunskih sportaša.

Specifični ciljevi:

 • Uspostaviti, implementirati i sprovoditi edukacijski program baziran na modulima t.j. inovativnom MOOC programu za elektronsko učenje, u raznim gradovima Evrope, uključujući Univerzitete i sportske organizacije kako bi unaprijedili e-učenje
 • Unaprijediti stručno/visoko obrazovanje u okviru Poduzetništva sportaša koji će biti ponuđeni u vidu modula
 • Postići dogovore koji će biti kreirani prema potrebama kao najbolja riješenja iznesena u EU vodiću za Dualne karijere sportaša 

Opis projekta:

Projektne aktivnosti:

Implementacija

Diseminacija i održivost

Osiguranje kvalitete i evaluacija

 • A1       Potrebe edukacije i GAP analiza
 • A2       Uspostavljanje strategije
 • A3       Kreiranje plana i programa
 • A4       Kreiranje edukacijskog materijala
 • A5       Kreiranje MOOC-a
 • A6       Kreiranje evaluacijskog sistema
 • A7       Pilot trening
 • A8       Adaptacija Edukacijskog materijala prema evaluaciji i naučenim lekcijama
 • A9       Uspostavljenje i implementacija strategije za diseminaciju
 • A10     Kreiranje alata projektnog identiteta 
 • A11     Regulisanje Prava Intelektualnog vlasništva
 • A12     Kreiranje poslovnog plana i samoodrživosti uključujući i marketing
 • A13     Upravljanje kvalitetom
 • A14     Kreiranje i sprovedba evaluacije kvaliteta procesa i dobivenih rezultata
 • A15     Upravljanje projektom

 

Naziv projekta: Kako voditi sportski klub do uspješne budućnosti SportGo

Trajanje projekta: 01.01.2015. – 30.06.2017.

SportGo Konzorcijum:

 1. Univerzitet u Ljubljani, Slovenija
 2. Univerzitet sporta Litvanija, Litvanija
 3. Univerzitet West Hungary, Mađarska
 4. WUS Austria, Austrija
 5. Udruženje sportskih saveza Litvanija, Litvanija
 6. Odbojkaško udruženje Styrian– Austrija
 7. Olimpijski komitet Slovenije, Slovenija
 8. Universidad de Alicante, Španija
 9. Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine, BiH
 10. Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Univerzitet u Sarajevu, BiH
 11. Hokejaški savez Španije, Španija
 12. Orijentiring savez Pokrajne Vas, Mađarska

Cilj projekta:

Implementacija SportGO projekta ima za cilj pružanje podrške sportskim klubovima tako što će osmisliti praktični program obuke kojim će se poboljšati vještine uposlenika amaterskih ili polu-profesionalnih klubova.

 • unapređenje mogućih struktura i implementacija isplativih upravljačkih struktura polu-profesionalnih i amaterskih klubova
 • podsticanje osnovnih sportskih aktivnosti kroz pružanje podrške menadžementu polu-profesionalnih i amaterskih klubova i uspostavljanju kvalitetnih uslova  za aktivne članove 
 • jačanje nacionalnih i regionalnih sportskih upravljačkih tijela uz veći broj edukativnih aktivnosti posebno osmišljenih za njihove članove, te povećanje kapaciteta u edukaciji predstavnika sportskih klubova 
 • razmjena znanja i knowhow u upravljanju i menadžmentu sportskih klubova, između visokoškolskih ustanova i sportskih klubova i obrnuto
 • unapređenje razvoja mlađih članova društva kroz “zdrave” sportske klubove koji aktivno podstiču edukaciju mladih

Posebni ciljevi:

 • Razvoj inovativnih programa obuke koji će povećati upravljačke kapacitete amaterskih i polu-profesionalnih klubova.
 • Omogućiti regionalnim/državnim sportskim tijelima da ponude adekvatnu obuku svojim članovima amaterskih i polu-profesionalnih klubova po pitanju menadžmenta
 • Jačanje/razvoj upravljačkih vještina uposlenika amaterskih i polu-profesionalnih sportskih klubova kroz učestvovanje u programe obuke koji će se osmisliti ovim projektom
 • Poboljšati uslove aktivnih članova klubova koji budu učestvovali u testnoj fazi projekta

Opis projekta

Kako voditi sportski klub do uspješne budućnosti SportGo, je projekat koji se realizuje u sklopu Erasmus + Sport programa Evropske Unije. Za njegovu implementaciju odgovoran je konzorcij od 12 partnera, visokoškolskih institucija i nacionalnih sportskih organizacija. Za implementaciju projekta u Bosni i Hercegovini odgovorni su Fakultet sporta i tjelenog odgoja Univerziteta u Sarajevu i Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine.

Tokom projektne implementacije SportGo realizovat će se 14 aktivnosti, koje će biti podijeljene u skladu sa projektnim obavezama, a to su: implementacija, monitoring, evaluacija i diseminacija.

 1. Potrebe edukacije i Gap analiza (analiza postojećeg stanja)
 2. Definisanje potrebnih vještina i strategija
 3. Priprema plana i programa edukacije
 4. Priprema edukativnog materijala za potrebe programa “ Uspješan menadžer polu-profesionalnog sportskog kluba”
 5. Kreiranje evaluacijskog sistema edukacije
 6. Implementacija testne faze
 7. Prilagođavanje edukativnog materijala prema izvještaju evaluacije i naučenih lekcija
 8. Postavljanje i implementacija strategije diseminacije
 9. Kreiranje alata projektnog identiteta
 10. Regulisanje Prava Intelektualnog vlasništva
 11. Kreiranje poslovnog plana i samoodrživosti uključujući i marketing
 12. Kreiranje i korištenje Priručnika o kvalitetu upravljanja
 13. Kreiranje i sprovedba evaluacije kvaliteta procesa i dobivenih rezultata
 14. Kreiranje strategije projektnog menadžmenta

Prijavite se na newsletter Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine