JAVNI POZIV ZA IZBOR SPORTISTE GODINE 2023 U ORGANIZACIJI OLIMPIJSKOG KOMITETA BIH

Olimpijski komitet BiH već tradicionalno organizuje manifestaciju Izbor sportiste godine, te će se i ove godine izbor vršiti u 9 kategorija i to:

1. Najbolja mlada sportistkinja u kategoriji juniorki;

2. Najbolji mladi sportista u kategoriji juniora;

3. Najuspješniji Sportski klub;

4. Najuspješnija Reprezentacija Bosne i Hercegovine;

5. Najuspješniji trener;

6. Specijalne nagrade OK BiH:

a) Za promociju sporta i Olimpijskih vrijednosti

b) Sportski radnik, za dugogodišnji doprinos u razvoju sporta

c) Promotori sporta Bosne i Hercegovine

d) Sportista ili ekipa iz porodice neolimpijskih sportova

e) Posebna nagrada za istaknuti sportski rezultat

f) Nagrada za podršku u radu OK BiH

g) Nagrada za medijsku promociju olimpijskih vrijednosti

h) Za uspješan dugogodišnji trenerski rad

i) Ambasador sporta

7. Najbolja sportistkinja u seniorskoj konkurenciji;

8. Najbolji sportista u seniorskoj konkurenciji;

9. Sportista godine.

Pravo učešća na “Izboru” imaju svi bh. sportisti, treneri i kolektivi koji pripadaju izbornim kategorijama.

U skladu sa kriterijima i Pravilnikom o izboru sportiste godine u organizaciji Olimpijskog komiteta BiH, prijedlozi kandidata se mogu dostaviti isključivo putem matičnog sportskog saveza BiH. Svi prijedlozi za nominacije po kategorijama, treba da budu dostavljeni na memorandumu saveza, sa pečatom saveza i potpisom odgovorne osobe saveza, koji svojim potpisom i pečatom garantuju vjerodostojnost podataka (u suprotnom prijedlozi se neće razmatrati), na adresu Olimpijskog komiteta BiH (Alipašina bb, Zetra, Sarajevo , BiH) najkasnije do 20.11.2023. godine. 

Uslovi za apliciranje su definisani članom 5. Pravilnika o izboru sportiste godine u organizaciji Olimpijskog komiteta BiH, a glasi:  

Član 5. 

Uslovi koje mora ispuniti aplikant za osnovne kategorije (osim specijalnih) da bi prijava strukovnog saveza bila prihvaćena su: 

a) da je državljanin Bosne i Hercegovine;

b) da je član sportskog kluba iz Bosne i Hercegovine koji je registrovan kod nadležnog organa i da je klub učlanjen u strukovni savez. (Jedan sport može imati samo jedan strukovni savez) ili

c) da je član sportskog kluba iz drugih država, pod uslovom da im je strukovni sportski savez iz Bosne i Hercegovine dao saglasnost da nastupaju za isti;

d) da nije pod suspenzijom radi dopinga;

e) da je uz Prijavu priložen Bilten ili Izvještaj sa takmičenja ovjeren od Predsjednika ili Generalnog sekretara strukovnog sportskog saveza čiji je član;

f) da je prijava popunjena na jedinstvenom obrascu koji je sačinila Komisija, a koji će biti dostavljen u prilogu raspisa;

g) da je Olimpijski sport (osim dijela Specijalnih nagrada);

h) strukovni savezi mogu kandidovati po jednog sportistu i jednu sportistkinju u jednoj kategoriji sa dva najbolja rezultata ili plasmana, za navedenu godinu.

Prijavite se na newsletter Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine