Otvarajuća konferencija STEPin

Projekat “Jačanje perspektiva zapošljavanja u sektoru za sport osoba sa poteškoćama – STEPin“ finansira se sredstvima Evropske unije u okviru IPA II programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020 uz podršku Ministarstva za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine.

Tijelo za ugovaranje ovog projekta je Ministarstvo finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU) Republike Srbije.

Jedna od prvih aktivnosti realizacije projekta je  organizacija Otvarajuće konferencije u Sarajevu 17.07.2021. godine, kako bi se ciljna grupa projekta, ali i šira javnost upoznala sa aktivnostima projekta STEPin koji će trajati do 18.08.2022. godine.

Projekat zajedno sprovode:

Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine, Paraolimpijski komitet Bosne i Hercegovine, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu i Taekwondo klub Zmaj u Rumi.

Eminentni predavači poput prof.dr.sc. Mirsad Muftić, Kada Delić – Selimović, Tomislav Cvitanušić i drugi, će uz svoje dugogodišnje iskustvo i na praktičan način prikazati sve aspekte relevantne za problem zapošljavanja u sektoru za sport osoba sa poteškoćama, te tokom Q&A sesija razgovarati sa učesnicima konferencije.

Cilj projekta STEPin je jačanje perspektiva zapošljivosti mladih kroz edukaciju u polju profesionalnih usluga u sektoru za sport osoba sa poteškoćama. Ovaj sektor, do sada neistražen, predstavlja inovativni pristup u povećanju zapošljivosti u prekograničnoj regiji, a koji do sada nije našao svoje mjesto u dosadašnjim nastavnim planovima i programima formalnog obrazovanja, već se realizuje ličnim naporima pojedinaca koji rade kao treneri, sportski administratori, profesori sporta i tjelesnog odgoja i zdravstvenih studija. Pored pružanja pristupa novim uslugama i prilikama zapošljavanja, STEPin će doprinijeti društvenoj inkluziji u prekograničnom području i poboljšati prilike osobama sa poteškoća da se bave sportom.

Obavezna je potvrda o učešću zbog ograničenog broja učesnika te Vas molimo da dostavite svoje potvrde o učešću na email: aela@okbih.ba najkasnije do 15.07.2021.

Pozivnicu možete preuzeti OVDJE

Agendu za Konferenciju možete pogledati OVDJE

Prijavite se na newsletter Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine