Predsjednik komisije Youth Olympic Games MOK-a izrazio podršku ideji YOG Sarajevo

Nakon razgovora čelnika OKBiH sa Predsjednikom MOK-a dr. Tomasom Bachom, u kojem je Predsjednik podržao ideju organizacije YOG-a u Sarajevu, upriličen je sastanak sa Predsjednikom Olimpijskog komiteta Austrije i Predsjednikom YOG komisije MOK-a dr. Karlom Stossom.

Predsjednik dr. Stoss je izrazio veliko zadovoljstvo idejom o organizaciji YOG-a u Sarajevu u narednom periodu i vraćanju olimpijskog plamena u glavni grad Bosne i Hercegovine.
Naglasio je da je potrebno definisati koncept organizacije koje bi bosanskohercegovacki autoriteti vlasti podržali u potpunosti. Takav dokument sa podrškom lokalne i šire BiH zajednice bi se trebao u pisanoj formi uputiti ka Predsjedniku MOK-a i YOG komisiji MOK-a.

Prijavite se na newsletter Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine