Reakcija na tekst "Kako posluju udruženja u FBiH"

Reakcija na tekst "Kako posluju udruženja u FBiH: Ko najviše prihoduje i zarađuje, a ko "crpi" iz budžeta " objavljen na web stranici Akta.ba od 12.07.2022.godine

U namjeri istinitog informisanja javnosti, Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine dostavlja analitiku podataka vezanih za vrste prihoda iz budžetskih organizacija ostvarenih u 2021. godini.

Na bazi seta finansijskih izvještaja za 2021. godinu, koji su sačinjeni u skladu sa važećim zakonom i propisima te Međunarodnim računovodstvenim standardima, Olimpijski komitet BiH prikazao je prihod iz budžeta u visini od 535.893 KM.

Navedeni iznos analitički predstavlja sljedeće prihode:

  • Prihod od Vijeća ministara BiH – 40.000,00 KM (NAPOMENA: Sredstva su uplaćena početkom 2021. godine, a odnosila su se na realizaciju projekata Olimpijskog komiteta BiH iz 2020. godine)
  • Prihod od Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo – 25.000,00 KM (NAPOMENA: Sredstva su namijenjena za podršku Rukometnom savezu BiH za učešće muške reprezentacije BiH u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo)
  • Prihod od Gradske uprave Grada Sarajeva – 142.690,98 KM (NAPOMENA: Sredstva namijenjena za završnu fazu rekonstrukcije zgrade Olimpijskog muzeja u Sarajevu)
  • Prihod od Gradske uprave Grada Sarajeva – 17.412,39 KM (NAPOMENA: Sredstva namijenjena za refundaciju režijskih troškova korištenja prostorija Olimpijskog muzeja u Sarajevu od strane JU Gradski muzeji Sarajevo)
  • Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo – 4.000,00 KM (NAPOMENA: Subvencija troškova plate za uposlenika iz Programa sufinansiranja zapošljavanja Kantona Sarajevo)
  • Prihodi za realizaciju EU projekata – 246.789,63 KM, a za čiju su provedbu sredstva doznačena od strane budžetskih organa, i to - Gradska uprava Grada Sarajeva (IPA program Prekogranične saradnje Srbija – BiH pod nazivom ''Muzejske priče''); Ministarstvo finansija R. Srbije (IPA program Prekogranične saradnje Srbija – BiH pod nazivom ''Jačanje perspektiva zapošljavanja osoba sa invaliditetom u sportu – STEPin''); Ministarstvo civilnih poslova BiH (EU projekat pod nazivom ''Evropska sedmica sporta 2022'')
  • Prihod od Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo – 20.000,00 KM
  • Prihod od Federalnog ministarstva kulture i sporta – 40.000,00 KM.

Iz navedene analitike uočljivo je da je Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine u 2021. godini, ne računajući sredstva namijenjena i rashodovana u 2020. godini (Prihodi od Vijeća ministara BiH – 40.000,00 KM), prihodovao 60.000,00 KM budžetskih sredstava sa svih nivoa vlasti (Federacija BiH i Kanton Sarajevo) za potrebe realizacije priprema, organizacije i učešća vrhunskih bh sportista na višesportskim takmičenjima što uključuje i učešće sportista na Ljetnim Olimpijskim igrama Tokio 2020 (održanim u 2021. godini) i Zimskim Olimpijskim igrama Peking 2022.

Sva ostala sredstva bila su namjenski usmjerena na infrastrukturne projekte (rekonstrukcija zgrade Olimpijskog muzeja i njegovog funkcionisanja), realizaciju projekata koje finansira Evropska unija, kao i projekte podrške funkcionisanja sportskih strukovnih saveza koji su bili u formalno-pravnim problemima (Rukometni savez BiH).

Prijavite se na newsletter Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine