Uspješno realizovan projekat Olimpijske solidarnosti – “International Biathlon Union Coach Academy"

Olimpijski komitet BiH je na prijedlog Skijaškog saveza BiH, prijavio Bojana Minića i Stefana Lopatića na kurs Olimpijske solidarnosti (MOK) - "IBU Coach Academy".

U proteklih godinu dana, kandidati su u okviru programa "IBU Coach Academy”, koja je organizovana u Republici Austriji (maj 2023. godine), Švedskoj (oktobar 2023. godine) i Poljskoj (mart 2024. godine) imali praktičnu i teoretsku nastavu s ciljem usvajanja novih trenerskih znanja i vještina.

Cilj ovog kursa za biathlon je dodatna edukacija, poboljšanje trenerskih performansi i procesa, koje će direktno utjecati na efikasnost trenažnog procesa bivših i sadašnjih olimpijaca.

Zahvaljujući uspješno završenom prvom nivou edukacije, kandidati ispunjavaju uslove za edukaciju drugog nivoa koja je na rasporedu IBU-a od mjeseca maja tekuće godine. 

Čestitamo kandidatima!

Prijavite se na newsletter Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine