Aktuelni projekti

SPORT for RULES“ – širenje pozitivnih vrijednosti kroz poboljšanje sudijske uloge

Trajanje projekta: 01.01.2021.  – 30.06.2022.

Sport for Rules Konzorcijum:

 1. Italija – Odbojkaški savez Italije – KOORDINATOR
 2. Bugarska – Ministarstvo za omladinu i sport – PARTNER
 3. Međunarodni savez za sportska službena lica – PARTNER
 4. Bosna i Hercegovina – Olimpijski komitet BIH – PARTNER
 5. Hrvatska – Odbojkaški savez Hrvatske – PARTNER
 6. Turska - Odbojkaški savezTurske – PARTNER
 7. Italija – Teniski savez Italije – PARTNER
 8. Francuska – Košarkaški savez Francuske – PARTNER
 9. Španija – Univerzitet u Sevilji

Cilj projekta: Projekat „“SPORT for RULES“ – širenje pozitivnih vrijednosti kroz poboljšanje sudijske uloge“ ima za cilj vrijednovanja sudijskog statusa, kao osobe koja kontroliše Igru i garantuje poštivanje pravila i sigurnosti sportista. Glavne teme projekta su borba protiv nasilja, rasizma, diskriminacije i nepoštivanja pravila u sportu.

Glavne aktivnosti:

 • Postani sudija! – Trening paket za škole (edukacijski model)
 • Trening program za nastavnike (kako implementirati edukacijski model)
 • Mentorski program za mlade sudije (regrutacija)
 • Soft vještine za sudije (trening program)
 • Dobre prakse protiv nasilja
 • Sudije protiv nasilja u sportu (Informacijska i diseminacijska kampanja – Vodič)
 • Sportski događaj sa multiplicirajućim efektom

Više o projektu Sport4Rules možete pogledati na web stranici projekta https://sport4rules.eu/

„Micro Learning Entrepreneurship for Athletes“ (MLEA)

Trajanje projekta: 01.01.2021.  – 31.12.2022.

MLEA Konzorcijum:

 1. Hrvatska – Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta – KOORDINATOR
 2. Njemačka – Visoka poslovna škola za menadžment Otto Beisheim – PARTNER
 3. Švedska – Stiftelsen Institut za istraživanje – PARTNER
 4. Hrvatska – Hrvatski olimpijski odbor – PARTNER
 5. Srbija – Olimpijski komitet Srbije – PARTNER
 6. Slovenija – Olimpijski komitet Slovenije – PARTNER
 7. Bosna i Hercegovina – Olimpijski komitet BIH – PARTNER

Cilj projekta: Promovisati edukaciju u i kroz sport sa posebnim fokusom na razvoj vještina, kao i podržati implementaciju EU smjernice za Dualne karijere sportista. Također, stvaranje kurikuluma o poduzetništvu za sportiste i bivše sportiste, koji će se distribuirati kroz online platforme i MLEA webstranicu.

Glavne aktivnosti:
- Istraživanje poduzetničkih sposobnosti kod sportista i bivših sportista u partnerskim zemljama
- Razvoj specijalizovanog kurikuluma o poduzetništvu za sportiste i bivše sportiste
- Razvoj edukativnog materijala o poduzetništvu koji uključuje gemifikaciju.
- Razvoj i evaluacija MLEA webstranice
- Diseminacija projekta i organizacija završnog događaja

Više o projektu možete potražiti na https://www.mlea.eu/

RINGS – Put ka inovativnom načinu upravljanja NOKova i Grassroot sportskih organizacija – RINGS

Trajanje projekta: 01.01.2020. – 30.06.2022.

RINGS Konzorcijum:

 1. EOC EU Office – koordinator
 2. National Olympic Committee and Sports Confederation of Denmark, Danska
 3. Slovak Olympic and Sports Committee, Slovačka
 4. National Olympic Committee of Lithuania, Litvanija
 5. Turkish Olympic Committee, Turska
 6. National Olympic Committee of Italy, Italija
 7. Hellenic Olympic Committee, Grčka
 8. The Cyprus National Olympic Committee, Kipar
 9. Liechtenstein Olympic Committee, Lihtenštajn
 10. National Olympic Committee of Belgium, Belgija
 11. Olympic Committee of Bosnia and Herzegovina, BiH
 12. National Olympic Committee and Sports Confederation of the Netherlands, Nizozemska
 13. Johannes Gutenberg University of Mainz, Njemačka

Generalni cilj projekta:

Cilj projekta je prepoznavanje i razvijanje dobrih praksi, ujedno i preporuka za strateško liderstvo modernog NOKa u Evropi. Također, razvijeni alati će potpomoći NOKovima u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. NOK će biti jači, fleksibilniji i bolje pripremljeni za budućnost.

Specifični ciljevi:

NOKovi koji svakodnevno rade u okruženju koje podliježe brzim promjenama te stvara nove izazove koji zahtjevaju moderniji način upravljanja i strateško liderstvo. NOCijevi, kao organizacije, moraju se brzo prilagoditi promjenama u njihovom okruženju, i također da uzmu u razmatranje i mišljenja drugih i drugačijih interesnih strana.

NOKovi svaki dan surađuju sa raznim interesnim stranama, sportistima, članovima, vladinim institucijama i sponzorima te se od njih očekuje da posjeduju vještine koje im omogućavaju da rade unutar velikog i raznolikog broja oblasti poput učešće i sport za sve, inkluzije i nediskriminacija, edukacija Olimpijskih vrijednosti, novi sportovi (npr. e-sportovi), održivost (finansije, životna sredina, itd.), nedostatak volontera...

Na koji način upravljati modernim NOKom koji se nosi sa svim gore navedenim problemima/izazovima? Projekat će se bazirati na preporukama i alatima koji su NOCijevima neophodni u podršci strateškog liderstva i upravljanja, kao i u njihovoj modernizaciji i inovaciji, a sve kako bi mogli osigurati svoju poziciju kao vodeća sportska organizacija te ključan segment građanskog društva.

Glavne aktivnosti:
 • Organizacija „strateških labaratorija“ uz pomoć NOKovih menadžera, akademika i drugih stručnjaka.
 • Prepoznati, analizirati i diseminirati primjere dobre prakse
 • Organizacija trening sesija i razmijenjivanje rezultata
 • Razvoj online alata koji će se baviti učešćem interesnih grupa, javnosti i upravljanjem promjenama

  Metodologija

  Projekat će se na samom početku služiti zadacima NOKova kako je to i definisano  Olimpijskoj Povelji i Agendi 2020, te i ostalom bitnom dokumentacijom. Nadalje, projekta će uključiti različite NOK organizacije ovisno o njihovoj ulozi u zemlji (npr. NOK koji je krovna sportska organizacija uključujući i sport za sve, NOK koji je također i Paraolimpijski komitet), i naravno imajući u vidu različite izazove za NOKove.

  Online alat će unaprijediti vještine strateškog razmišljanja NOKova i razvit će se u skladu sa preporukama i alatima koji će uključivati tri glavne oblasti (učešće interesnih grupa, javnost i upravljanje promjenama). Osmislit će se proporuke i alati za sve tri navedene razine, uzimajući također u obzir ulogu i ljudske resurse NOKova.

  Učešće interesnih grupa – sportisti, članovi, vladine institucije, sponzori, medije

  • Obezbijedit će se alati za učešće interesnih strana uzimajući u obzir ljudske resurse i uloge NOKova

  Učešće Javnosti (Političke agende, mediji, društveni mediji, komunikacije, itd.)

  • Obezbijedit će se alati i vještine za komunikaciju i zagovaranje, uzmijaći u obzir ljudske resurse, ulogu NOKova, itd.

  Upravljanje promjenama (na koji način NOK upravlja promjenama, npr. eSport i demografske promjene)

  • Obezbijedit će se stručna mišljenja i alati za NOKove kako bi se mogli nositi sa promjenama

  Više o projektu možete potražiti na web stranici projekta https://rings-project.com/

  Prijavite se na newsletter Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine