Aktuelni projekti

RINGS – Put ka inovativnom načinu upravljanja NOKova i Grassroot sportskih organizacija – RINGS

Trajanje projekta: 01.01.2020. – 30.06.2022.

RINGS Konzorcijum:

 1. EOC EU Office – koordinator
 2. National Olympic Committee and Sports Confederation of Denmark, Danska
 3. Slovak Olympic and Sports Committee, Slovačka
 4. National Olympic Committee of Lithuania, Litvanija
 5. Turkish Olympic Committee, Turska
 6. National Olympic Committee of Italy, Italija
 7. Hellenic Olympic Committee, Grčka
 8. The Cyprus National Olympic Committee, Kipar
 9. Liechtenstein Olympic Committee, Lihtenštajn
 10. National Olympic Committee of Belgium, Belgija
 11. Olympic Committee of Bosnia and Herzegovina, BiH
 12. National Olympic Committee and Sports Confederation of the Netherlands, Nizozemska
 13. Johannes Gutenberg University of Mainz, Njemačka

Generalni cilj projekta:

Cilj projekta je prepoznavanje i razvijanje dobrih praksi, ujedno i preporuka za strateško liderstvo modernog NOKa u Evropi. Također, razvijeni alati će potpomoći NOKovima u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. NOK će biti jači, fleksibilniji i bolje pripremljeni za budućnost.

Specifični ciljevi:

NOKovi koji svakodnevno rade u okruženju koje podliježe brzim promjenama te stvara nove izazove koji zahtjevaju moderniji način upravljanja i strateško liderstvo. NOCijevi, kao organizacije, moraju se brzo prilagoditi promjenama u njihovom okruženju, i također da uzmu u razmatranje i mišljenja drugih i drugačijih interesnih strana.

NOKovi svaki dan surađuju sa raznim interesnim stranama, sportistima, članovima, vladinim institucijama i sponzorima te se od njih očekuje da posjeduju vještine koje im omogućavaju da rade unutar velikog i raznolikog broja oblasti poput učešće i sport za sve, inkluzije i nediskriminacija, edukacija Olimpijskih vrijednosti, novi sportovi (npr. e-sportovi), održivost (finansije, životna sredina, itd.), nedostatak volontera...

Na koji način upravljati modernim NOKom koji se nosi sa svim gore navedenim problemima/izazovima? Projekat će se bazirati na preporukama i alatima koji su NOCijevima neophodni u podršci strateškog liderstva i upravljanja, kao i u njihovoj modernizaciji i inovaciji, a sve kako bi mogli osigurati svoju poziciju kao vodeća sportska organizacija te ključan segment građanskog društva.

Glavne aktivnosti:
 • Organizacija „strateških labaratorija“ uz pomoć NOKovih menadžera, akademika i drugih stručnjaka.
 • Prepoznati, analizirati i diseminirati primjere dobre prakse
 • Organizacija trening sesija i razmijenjivanje rezultata
 • Razvoj online alata koji će se baviti učešćem interesnih grupa, javnosti i upravljanjem promjenama

  Metodologija

  Projekat će se na samom početku služiti zadacima NOKova kako je to i definisano  Olimpijskoj Povelji i Agendi 2020, te i ostalom bitnom dokumentacijom. Nadalje, projekta će uključiti različite NOK organizacije ovisno o njihovoj ulozi u zemlji (npr. NOK koji je krovna sportska organizacija uključujući i sport za sve, NOK koji je također i Paraolimpijski komitet), i naravno imajući u vidu različite izazove za NOKove.

  Online alat će unaprijediti vještine strateškog razmišljanja NOKova i razvit će se u skladu sa preporukama i alatima koji će uključivati tri glavne oblasti (učešće interesnih grupa, javnost i upravljanje promjenama). Osmislit će se proporuke i alati za sve tri navedene razine, uzimajući također u obzir ulogu i ljudske resurse NOKova.

  Učešće interesnih grupa – sportisti, članovi, vladine institucije, sponzori, medije

  • Obezbijedit će se alati za učešće interesnih strana uzimajući u obzir ljudske resurse i uloge NOKova

  Učešće Javnosti (Političke agende, mediji, društveni mediji, komunikacije, itd.)

  • Obezbijedit će se alati i vještine za komunikaciju i zagovaranje, uzmijaći u obzir ljudske resurse, ulogu NOKova, itd.

  Upravljanje promjenama (na koji način NOK upravlja promjenama, npr. eSport i demografske promjene)

  • Obezbijedit će se stručna mišljenja i alati za NOKove kako bi se mogli nositi sa promjenama

  Sportisti postaju socijalni poduzetnici! Razvijanje programa obuke socijalnog poduzetništva temeljenog na igrama za sportiste” SENTA

  Trajanje projekta: 01.01.2019. – 31.12.2020.

  SENTA Konzorcijum:

  1. Helse-og Idrettsforeingen (Norveška) - koordinator
  2. Fundacion Universitaria San Antonio (Španija) - partner
  3. National University of Physical Education And Sport of Bucharest (Rumunija) - partner
  4. European Network of Sport Education (Austrija) - partner
  5. Bulgarian Sports Development Association (Bugarska) - partner
  6. Nattional Olympic Committee of Bosnia and Herzegovina (BiH) - partner
  7. Love From The Inside Wellness Society (Kanada) - partner
  8. AfricaCO2e - Academy & Leadership Development Institute Brussels (Belgija) - partner

  Cilj projekta: doprinijeti inovativnom pristupu društvenom poduzetništvu kroz inovativni plan i program treninga baziranog na gameficiation metodi u skladu sa potrebama talentiranih, vrhunskih i bivših sportista.

  Projektne aktivnosti:
  • Istraživanje trenutnog stanja u socijalnom poduzetništvu u sportu u BiH
  • Pregled literature o socijalnom poduzetništvu u sportu u BiH
  • Fokus grupa vrhunskih sportista na temu socijalnog poduzetništva
  • Razvoj i realizacija edukativnog materijala Socijalno poduzetništvo u sportu
  • Realizacija pilot trening programa u Socijalnom poduzetništvu u sportu
  • Multiplier događaj

   Integracija elitnih sportista na tržište rada kroz valorizaciju transverzalnih kompetencija – ELIT-IN

   Trajanje projekta: 01.01.2018. – 31.12.2020.

   ELIT-in Konzorcijum:

   1. Universitat de les Illes Balears – Koordinator
   2. Centro sportivo italiano - partner
   3. Portuguese swimming federation - partner
   4. Fundaçao do sporto - partner
   5. ICSS Europe- partner
   6. Lietuvos sporto Federaciju Sajunga - partner
   7. Fundación Sevilla futbol club - partner
   8. Greater Manchester basketball club - partner
   9. Federación Andaluza de Natación - partner
   10. Olympic Committee of Bosnia and Herzegovina - partner
   11. Sport and Citizenship – partner
   12. University of Ljubljana Faculty of sports - partner

   Generalni cilj projekta:

   U cilju postizanja visokih performansi elitni sportisti su stekli i poboljšali tijekom svoje karijere niz osobnih vještina koje su neophodne za postizanje optimalnih profesionalnih performansi i koje se visoko cijene na tržištu rada. ELIT-IN projekat je fokusiran na promociju dualne karijere sportista pri čemu je akcentiran fokus na prepoznavanje transverzalnih kompetencija kod elitnih sportista.

   Specifični ciljevi:

   • Razviti priručnik o najboljim praksama valorizacije i prepoznavanja transverzalnih kompetencija ili životnih vještina vrhunskih sportista
   • Napraviti metodološki vodič za identifikaciju i prepoznavanje transverzalnih vještina koje su vrhunski sportisti usvojili kroz njihove sprotske karijere, kao i za potrebe tutorstva i njihovog vođenja prema punoj integraciji na tržište rada i u društvu
   • Napraviti i implementirati trening paket u polju transverzalnih vještina namijenjen za vrhunske sportiste. Trening će se bazirati na transverzalne vještine koje je teško usvojiti kroz sport, a koe su jako bitne u poslovnom svijetu
   • Razviti i realizovati dokument na Evropskom nivou koji će prepoznati organizacije koje aktivno rade u polju valorizacije transverzalnih vještina usvojenih od strane vrhunskih sportista tokom njihove karijere, a koji će im pomoći pri integraciji na tržište rada onda kada se povuku iz svoje sportske karijere
   • Doprinijeti umrežavanju i saradnji između obrazovcnih institucija i sportskih tijela za potrebe prepoznavanja kompetencija i kvalifikacija koje su neophosne vrhunskim sportistima u sklopu njihove neformalne edukacije, a kao dio njihove formalne edukacije
   • Obezbijediti održivost projektnih rezultata
   Projektne aktivnosti:
   • Analiza stanja valorizacije i prepoznavanja tranverzalnih vještina vrhunskih sportista u Evropi
   • Najbolje prakse valorizacije i prepoznavanja transverzalnih vještina vrhunskih sportista
   • Plan i program edukacije vrhunskih sportista o transverzalnim vještinama koje je teško usvojiti tokom sportske karijere
   • Evropski standardi o valorizaciji transverzalnih vještina stečenih tokom sportske karijere
   • Metodološke smjernice za prepoznavanje i priznavanje transverzalnih vještina vrhunskih sportista
   • Online trening materijal o transverzalnim vještinama i njihove primjene u dualnoj karijeri vrhunskih sportista

    Socijalna integracija kroz parasport – PARAINSPIRED!

    Trajanje projekta: 30.12.2018. – 30.09.2020.

    Konzorcij Parainspired:

    1. Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Srbija - Koordinator
    2. Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine, BiH - partner
    3. Opština Indjija, Srbija - partner
    4. Fond „Evropski poslovi” Autonomne pokrajine Vojvodine, Srbija – partner

    Projekat „Socijalna integracija kroz parasport – Parainspired!“ finansira se sredstvima Evropske unije u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina 2014-2020 uz podršku Ministarstva za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine.

    Glavni cilj projekta Parainspired je podrška društvenoj integraciji kroz podsticanje održivih sportskih razmjena, kako bi se povećalo učešće osoba sa invaliditetom u sportskim aktivnostima u pograničnom području Srbije i Bosne i Hercegovine.

    Aktivnosti Parainspired

    Nabavka sportske opreme:

    • 8 invalidskih kolica
    • 1 set za stoni tenis
    • 1 odbojkaški set

    Nabavka prevoznog sredstva (kombi)

    • Istraživanje
    • Izrada Edukacijskog materijala
    • Organizacija simpozija
    • Promotivni trening sa sportistima sa tjelesnim onesposobljenjem
    • Organizacija egzibicione utakmice

     Muzejske priče

     Koordinator: Gradska uprava Sarajevo

     Korisnik: Olimpijski komitet BiH

     Cilj projekta: Cilj projekta je da se kroz umrežavanje i digitalizaciju muzejskih sadržaja obogati muzejska ponuda sa područja grada Sarajevo i centralne Srbije, uz očuvanje kulturne i historijske baštine oba područja, te znatno povećanje broja posjeta stranih i domaćih turista muzejskim postavkama.

     Aktivnosti projekta:
     • Restauracija slika Olimpijskog muzeja
     • Nabavka audio/vizuelne opreme za potrebe digitalizacije Olimpijskog muzeja
     • Aplikacija Muzejske priče
     • Putujuće izložbe

      Prijavite se na newsletter Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine