Izvršni komitet Olimpijskog komiteta BiH

Izvršni komitet OK BIH 2020-2024
 • Izvršni komitet OK BiH je izvršni organ OK BiH koje obavlja sljedeće zadaće i poslove:
  1. Predlaže Statut OK BiH te njegove izmjene i dopune.
  2. Donosi i usvaja Pravilnik o radu i opće akte kao njihove izmjene i dopune.
  3. Predlaže Strategiju i politiku razvoja sporta.
  4. Imenuje i razrješava Generalnog sekretara OK BiH.
  5. Predlaže učlanjenje u međunarodne sportske i nedržavne asocijacije od interesa za OK BiH.
  6. Inicira uspostavljanje i održavanje odnosa s drugim Nacionalnim olimpijskim komitetima.
  7. Predlaže isticanje kandidature za organizaciju Olimpijskih igara i drugih višesportskih  takmičenja.
  8. Predlaže godišnje i višegodišnje programe javnih potreba sporta na državnom nivou te  utvrđuje izvještaje o izvršenju programa i utrošku finansijskih sredstava.
  9. Daje mišljenje i preporuke za organiziranje većih međunarodnih sportskih takmičenja i  priredbi BiH.
  10. Odobrava pokroviteljstvo OK BiH pod utvrđenim uvjetima.
  11. Predlaže učlanjenje novih članova u OK BiH.
  12. Daje preporuke za učlanjenje SSBiH u međunarodne federacije.
  13. Predlaže počasne članove OK BiH.
  14. Ističe kandidate za članstvo u tijelima MOK-a i drugim asocijacijama čiji je OK BiH član. 15. Imenuje i opoziva predstavnike OK BiH u drugim organizacijama, institucijama i tijelima.
  15. Utvrđuje učesnike olimpijskih i mediteranskih igara i drugih višesportskih takmičenja u  nadležnosti OK BiH.
  16. Imenuje predsjednike i članove stalnih i povremenih radnih tijela Izvršnog komiteta OK BiH.
  17. Određuje predstavnike OK BiH za sudjelovanje na inostranim skupovima,  manifestacijama, zvaničnim sastancima u organizaciji MOK-a, ANOK-a, EOK-a i ICMG-a.
  18. Odlučuje o načinu sticanja i korištenja sredstava u okviru usvojenog programa i  finansijskog plana.
  19. Odlučuje o osnivanju privrednih subjekata.
  20. Upravlja sredstvima OK BiH.
  21. Izriče mjere i sankcije u skladu s članom 24. ovog Statuta.
  22. Donosi poslovnik o svom radu u skladu sa ovim Statutom i Olimpijskom poveljom.
  23. Obavlja i druge zadaće i poslove koje mu povjeri Generalna skupština OK BiH, odnosno  koje su mu stavljene u nadležnost ovim Statutom.
  24. Podnosi izvještaj o radu OK BiH i odgovoran je za svoj rad Generalnoj skupštini Olimpijskog komiteta. 

 • Članove Izvršnog komiteta OK BiH bira Generalna skupština OK BiH iz svojih redova, a Izvršni komitet OK BiH čini 13 (trinaest) članova, uključujući članove Predsjedništva OK BiH.

 • Članovi Izvršnog komiteta OK BiH u mandatu 2020-2024 su:
  • Elvedin Begić
  • Prof. dr Goran Bošnjak
  • Ivan Brkić
  • Prof. dr Branislav Crnogorac
  • Mirsad Ćatić
  • Slobodan Grahovac
  • Edin Krupalija
  • Nada Kujundžić
  • Kornelija Leko
  • Nihad Selimović

Prijavite se na newsletter Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine