Nove mogućnosti zapošljavanja - Otvarajuća konferencija STEPin

Projekat “Jačanje perspektiva zapošljavanja u sektoru za sport osoba sa poteškoćama – STEPin“ finansira se sredstvima Evropske unije u okviru IPA II programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020 uz podršku Ministarstva za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine. Sredstva namijenjena za sprovođenje ovog projekta iznose 141.347,73 EURa, Evropska unija sufinansira u iznosu od 120.145,57 EURa. Tijelo za ugovaranje ovog projekta je Ministarstvo finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU) Republike Srbije.

Projekat zajedno sprovode Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine, Paraolimpijski komitet Bosne i Hercegovine, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu i Taekwondo klub Zmaj u Rumi.

Cilj projekta STEPin je jačanje perspektiva zapošljivosti mladih kroz edukaciju u polju profesionalnih usluga u sektoru za sport osoba sa poteškoćama. Ovaj sektor, do sada neistražen, predstavlja inovativni pristup u povećanju zapošljivosti u prekograničnoj regiji, a koji do sada nije našao svoje mjesto u dosadašnjim nastavnim planovima i programima formalnog obrazovanja, već se realizuje ličnim naporima pojedinaca koji rade kao treneri, sportski administratori, profesori sporta i tjelesnog odgoja i zdravstvenih studija. Pored pružanja pristupa novim uslugama i prilikama zapošljavanja, STEPin će doprinijeti društvenoj inkluziji u prekograničnom području i poboljšati prilike osobama sa poteškoća da se bave sportom.

Jedna od prvih aktivnosti realizacije projekta je bila organizacija Otvarajuće konferencije u Sarajevu 17.07.2021. godine, kako bi se ciljna grupa projekta, ali i šira javnost upoznala sa aktivnostima projekta STEPin koji će trajati do 18.08.2022. godine. Eminentni predavači poput, prof.dr.sc. Mirsad Muftić, Kada Delić – Selimović, Tomislav Cvitanušić i drugi, su uz svoje dugogodišnje iskustvo i na praktičan način prikazali sve aspekte relevantne za problem zapošljavanja u sektoru za sport osoba sa poteškoćama, te tokom Q&A sesija razgovarali sa učesnicima konferencije.

„Za Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine realizacija STEPin projekta predstavlja nastavak naših prethodnih napora da obezbijedimo svima jednake uslove da se bave sportom. Dosadašnja istraživanja su pokazala da ono što najviše nedostaje u Bosni i Hercegovini i Srbiji je upravo edukovan kadar koji će raditi sa osobama sa poteškoćama u sportu. Stoga STEPin projekat ima za cilj da obezbijedi nova znanja i praktične savjete za sve one koji posjeduju iskustvo u radu sa osobama sa poteškoćama u sportu, a posebice za one koji do sada nisu imali priliku da se edukuju u ovom polju a rade ili bi voljeli raditi sa osobama sa poteškoćama u sportu. Znanje je moć i današnje preneseno znanje i iskustvo vrhunskih stručnjaka će zasigurno pospiješiti sport osoba sa poteškoćama“, poručila je Aela Ajdinović, STEPin projekt menadžer Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine.

Naposljetku, učesnicima su predstavljene aktivnosti STEPin projekta, sa posebnim akcentom na pokretanje STEPin platforme, koja će pružati mogućnosti učešća na online edukacijama, a koje će biti posebno kreirane za potrebe zapošljavanja u sektoru za sport osoba sa poteškoćama. Pored online edukacije, organizovat će se i praktične edukacijske sesije sa fokusom na vještine i znanja potencijalnih međunarodnih klasifikatora. Učesnici edukacije će dobiti priliku da prisustvuju trening sesijama međunarodnih klasifikatora u Srbiji i Bosni i Hercegovini.

Prijavite se na newsletter Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine