Uspješno održan STEPin sajam zapošljavanja u Rumi

U Kulturnom centru Ruma, 27.07.2022. uspješno je održan Sajam zapošljavanja u sklopu realizacije projekta "Jačanje perspektiva zapošljavanja u sektoru za sport osoba sa poteškoćama - STEPin", sufinansiran od strane EU.

Sajam zapošljavanja u Rumi organizovali su Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu i Taekwondo klub Zmaj u Rumi, uz prisustvo projektnog tima Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine i Paraolimpijskog komiteta BiH.


Gost sajma bio je i akademik prof.dr Izet Rađo, potpredsjednik OK BiH koji je naglasio: "Po svim parametrima projekat je realiziran jako uspješno. Kroz projekat motivisali smo i osvijestili populaciju koja značajno može da bude efikasna i efektivna u području poduzetništva. Zahvalni smo prof.dr Patriku Dridu i njegovom timu na vrlo kvalitetnoj saradnji. Koristeći se ovim plivnim valom naše uspješne saradnje, nastavit ćemo da kreiramo projektne platforme sa ciljem razvoja i promocije sporta osoba sa poteškoćama."


Domaćin sajma zapošljavanja prof.dr Patrik Drid je poručio: "Analizirajući rezultate istraživanja može se zaključiti da postoji prostor za unaprijeđenje svake od oblasti pokrivenih STEPin istraživanjem. Stiče se utisak da većina predstavnika klubova nemaju svijest da mogu da pružaju usluge osoba sa invaliditetom. Većina njih vide invaliditet, a ne osobu. Ne oslanjaju se na snage osoba sa invaliditetom i na ono što osoba može, već su fokusirani na slabosti i ograničenja. Neki imaju kvalitet da rade više, ali to ne čine."

Sutra nas očekuje i Zatvarajuća konferencija u Rumi čime se i zvanično zatvara STEPin projekat.

Prijavite se na newsletter Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine